Yêu mến cha mẹ (Luân lý Giáo khoa thư lớp đồng ấu)

Một đứa con biết yêu mẹ.

Tí lên sáu tuổi, tính rất ham chơi. Một hôm, nó đang vui chơi với lũ trẻ, thấy mẹ kêu nhức đầu lên giường nằm. Nó thôi không chơi nữa, chạy ngay lại sờ (2) trán mẹ mà hỏi rằng: “Mẹ làm sao thế?” - “Mẹ nhức đầu lắm.” - “Để con bóp đầu cho mẹ chóng khỏi nhé!”. Nó vừa nói, vừa trèo lên giường, ngồi bóp đầu cho mẹ.

Đại cương - Yêu mến cha mẹ - Cha mẹ hết lòng yêu mến con, lúc nào cũng lo tính cho con được sung sướng. Vậy kẻ làm con phải hết lòng yêu mến cha mẹ.

Chú thích

(2) rờ

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!