Xây dựng mạng lưới khách hàng trung thành

PHẦN 19: XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH
Kipkis.com-100-dieu-doanh-nhan-tre-can-biet-19.jpg

Với sự gia tăng vùn vụt của các chi phí nhằm thu hút khách hàng mới, những nỗ lực tập trung vào việc giữ chân và đẩy mạnh doanh thu từ các khách hàng cũ ngày càng được chú trọng.

MỤC LỤC

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 100 điều doanh nhân trẻ cần biết
  • Nguồn: Entrepreneur
  • Dịch: Thegioiwebsite.net
"Like" us to know more!