Viết

Viết

Đúng vậy. Hãy đi tìm giấy bút, và nếu cần thì bạn có thể viết luôn lên cuốn sách này. Bạn phải viết ra một vài thứ trước khi tiến xa hơn.

Hãy viết ra những gì bạn muốn, sau đó là những gì bạn cần để đạt được nó. Đặt ra các dấu mốc để chia nhỏ mục tiêu, cũng như các bước chi tiết trong quá trình tiến tới mục tiêu (những gì bạn cần đạt được trước).

Bạn đang làm việc này vì một số lý do. Thứ nhất, nếu không cẩn thận thì bạn sẽ quên. Bất kỳ thứ gì đáng có đều cần được suy nghĩ, dự tính, chuẩn bị và đặt nền móng. Nếu không viết ra, có khả năng bạn sẽ quên mất một điều quan trọng nào đó có thể làm chậm tiến độ hoặc thậm chí là cản trở bước đi của bạn.

Ngoài ra, mục tiêu cũng sẽ trở nên thật hơn nếu bạn viết chúng ra. Đây là một kế hoạch. Bạn đang thực hiện nó. Đây là tiến độ. Nó không còn là một giấc mơ, một mong muốn mơ hồ nữa mà là kế hoạch hành động rõ ràng, chắc chắn.

Bạn thấy không? Bạn cho rằng những người luôn đạt được những gì họ muốn là nhờ may mắn hay phúc lành hay gì đó. Nhưng không phải vậy, thứ họ có là giấy bút, và họ không ngại phải dùng chúng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 100 bí quyết để có được mọi điều bạn muốn
  • Tác giả: Richard Templar
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
  • Nhà phát hành: Công ty CP Sách Alpha
  • Nguồn: Cafebuoitoi