Vaccin (Vắc-xin)

220. VACCIN (VẮC-XIN)

Chú ý: Việc chích ngừa chỉ có hiệu quả nếu chích đủ liều lượng và đúng kỳ hạn. Bởi vậy, khi đưa cháu đi chích ngừa, bạn hãy nhơ hỏi ngày chích ngừa lần sau và ghi ngày đó vào cuốn sô sức khỏe của cháu để khỏi quên. Nếu tới kỳ hạn lần sau mà bạn không đưa cháu tới hoặc tới châm quá, không đúng ngày thì có thể lại chích lại từ đầu.

Thời gian chích ngừa (tiêm phòng bệnh)

Tháng thứ 3 - 4 - 5 hoặc 4 - 5 - 6: Chích ngừa bạch hầu uốn ván - ho gà, bại liệt.

Tháng thứ 6, 7: B.C.G.

Lúc 1 tuổi: Sởi, quai bị, thủy đậu.

Lúc 5 - 6 tuổi: Chích phòng lần thứ 2: bạch hầu - uốn van - ho gà.

Lúc 10 - 11 tuổi: Chích lần 2 phòng bệnh bại liệt. Chích lần 2 phòng thủy đậu cho các cháu gái.

Lúc 16 tuổi: Chích lần 3 phòng bại liệt.

Chích phòng vào đâu?

Thường, người ta chích ở lưng, giữa cổ và vai, hoặc ở phần trên cánh tay, hoặc ở đùi.

Những trẻ em nào không chích được vắc-xin phòng bệnh?

Bác sĩ sẽ quyết định điều này, có thể là những trường hợp các cháu bị bệnh về thận, bệnh thân kinh v.v... Hoặc hoãn chích tạm thời cho các cháu đang bị dị ứng. Những cháu có ít albumin trong nước tiểu, có không liên tục, nếu không có dấu hiệu của bệnh thận cũng cần hoãn.

Bảo quản vắc-xin

Vắc-xin phải bảo quản ở nhiệt độ gần 0oC. Ở 5-6oC, không lưu giữ được lâu. Tuy vậy, không được để vắc-xin đông lại, cho nên nếu để ở tủ lạnh, chỉ để gần ngăn nước đá chứ không cho vào ngăn nước đá.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 230 lời giải về bệnh tật trẻ em
  • Tác giả: Viện thông tin thư viện y học trung ương
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com (2001)
"Like" us to know more!