Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

74. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Án Anh (tức Án Tử) là con một vị tướng nước Tề thời Chiến Quốc, có đạo đức cao và tài ứng đối giỏi.

Một lần Án Anh sang thăm nước Sở. Trước khi ông đến, vua Sở nói với cận thần:

- Án Tử là một tay ăn nói giỏi của nước Tề. Y sang đây, trẫm muốn làm nhục, có cách gì không?

Một kẻ cận thần góp ý:

- Đợi lúc Án Tử sang đây. Kẻ hạ thần sẽ cho trói một người dẫn đến trước mặt bệ hạ.

- Để làm gì?

- Để giả làm một kẻ người nước Tề phạm tội ăn trộm.

Khi Án anh đến nơi, vua nước Sở đãi tiệc trọng thể. Lúc đương uống rượu thì bọn lính điệu một người bị trói vào. Vua Sở hỏi:

- Tên kia có tội gì mà phải trói thế?

Một tên lính thưa:

- Tên này là một người nước Tề phạm tội ăn trộm.

Vua nước Sở mỉm cười chế nhạo, nói với Án Anh:

- Người quý quốc hay trộm cắp nhỉ!

Án Anh bình tĩnh trả lời:

- Chúng tôi thiết nghĩ cây quýt mọc ở đất Hoài Nam có quả rất ngọt, nhưng đem sang trồng ở đất Hoài Bắc thì quả lại chua. Đó là do thủy thổ khác nhau mà sinh ra thế. Người ở nước Tề chúng tôi không quen trộm cắp, nhưng sang nước Sở lại sinh ra ăn trộm có lẽ cũng là vì thủy thổ giữa bản quốc và quý quốc khác nhau chăng?

Vua nước Sở định làm nhục Án Anh, ngờ đâu chính mình lại bị nhục!

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 100 mẩu chuyện cổ Đông Tây
  • Tác giả: Nguyễn Lân
  • Nhà xuất bản Giáo dục, 1996
  • Thực hiện ebook: tducchau (TVE)
  • Nguồn:thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!