Vẽ lên phía não phải của bạn

11.9. “Vẽ lên phía não phải của bạn”

Ned Herrmann là một chuyên gia nghiên cứu về cách thức não hoạt động sáng tạo như thế nào, đã thiết kế và chỉ dạo nhiều phân xưởng tư duy (thinking workshop) sáng tạo cho những công ty như GE, Shell, IBM, Du Pont và AT&T. Khi đang thực hiện nghiên cứu đối với phân xưởng đầu tiên, ông thấy nhiều thành viên hội đồng quản trị có thể bị thuyết phục rằng họ chính là những người sáng tạo nếu như họ được dạy vẽ. Vì Ned tin rằng bước đầu tiên để phát huy khả năng sáng tạo của mọi người là thuyết phục rằng họ thực sự là những người sáng tạo, ông kết hợp cùng với Betty Edwards, tác giả của công trình Vẽ lên phía não phải, hướng dẫn cho nhóm kỹ sư hạt nhân sử dụng não trái để vẽ. Đó là một thí nghiệm rất thành công.

Sử dụng phương diện tinh thần khi “nhìn” hơn là những kỹ thuật hướng dẫn nghệ thuật truyền thống, bạn cũng có thể vẽ được!

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Phương pháp học tập siêu tốc - Khơi dậy năng lực tiềm ẩn trong bạn
  • Tác giả: Bobbi Deporter & Mike Hernaki
  • Dịch giả: Nguyễn Thị Yến, Hiền Thu
  • Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Tri Thức – Công ty Sách Alpha
  • Đánh máy: Duyhoa83, Annsuri, Alex_r, Linh12a4, Nhoclienxo
  • Chính tả: Yendieu
  • Kỹ thuật: Zaqqaz, H
  • Biên tập và ̣̣̣̣đóng gói ebook: Annsuri
  • Nguồn: thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!