Vận có may mà có rủi

Vận có may mà có rủi

Bây giờ chúng ta xét tới cái vận nào.

Có người tin có vận, có người không.

“Thành công là nhờ tài năng của mỗi người”.

Không.

“Thành công là nhờ vận hơn cả.”

Đó, người ta cãi nhau như vậy.

Ông thần Vận May đã thường bị hạ bệ. Ngày nay người ta lại phục hồi uy quyền cho ông rồi. Người ta cho Vận May là một cái phước tùy thuộc những luật hoặc những yếu tố mà chúng ta không kiểm soát được, như gặp buổi nắng ráo đẹp trời vậy.

Nhưng kinh nghiệm cho ta thấy rằng vận may có khi hóa ra bất thường[1], mà vận rủi có khi lại là cái phước.

Một người làm ăn chật vật mới kiếm được một trăm ngàn đồng một tuần, bỗng trúng số được một trăm ngàn đồng thì rất có thể chơi bời, phung phí, mất việc rồi, hết nhẵn tiền, hóa ra nghèo khổ.

Trái lại, cái mà người ta gọi là vận rủi, đôi khi lại kích thích ta, làm cho nẩy ra ý phấn đấu, quyết tâm thắng nghịch cảnh để tiến lên, tạo được số phận cho mình.

Vậy là ta đã tìm được chân lý: con người, một phần lớn, tự tạo được vận mạng cho mình, xây dựng được sự thành công của mình, và chịu trách nhiệm về sự thất bại của mình.

Tương lai của ta tùy thuộc những nỗ lực của ta hơn cả. Những yếu tố khác cũng ảnh hưởng đôi chút đấy, nhưng kết quả tối hậu vẫn là do chính ta.

Sự kiện đó là nền tảng của những bài luyện tập chỉ trong cuốn này.

Chú thích

 1. Có lẽ “bất tường” bị in lầm thành “bất thường”. (Goldfish).

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tên sách: Con đường lập thân
 • Tác giả: W.J.Ennever
 • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
 • Nhà xuất bản: Thanh Niên
 • Năm xuất bản: 1999
 • Tạo file DOC: Hoi_ls
 • Sửa lỗi: Goldfish
 • Tạo eBook: Hoi_ls
 • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
 • Nguồn: e-thuvien.com