Vạn Lí Trường Thành có đúng là dài một vạn dặm hay không?

Vạn Lí Trường Thành có đúng là dài một vạn dặm hay không?

Trường Thành là một trong những công trình vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới và cũng là niềm tự hào của nhân dân Trung Quốc. Trường Thành gọi đầy đủ là Vạn Lí Trường Thành. Vậy có thật nó dài một vạn dặm không?

Thật ra Vạn Lí Trường Thành gồm nhiều đoạn Trường Thành nối liền do các nước chư hầu xây dựng hơn hai ngàn năm trước đây.

Trong hai thời Chiến Quốc và Xuân Thu, chiến tranh luôn luôn nổ ra, các nước chư hầu muốn chống lại lẫn nhau đã xây dựng những đoạn Trường Thành tại các nơi có hình thế hiểm yếu.

Đến năm 251 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng thống nhất toàn cõi Trung Quốc, một mặt ông ra lệnh phá bỏ các bức tường thành trước kia đã dựng lên giữa các nước, mặt khác, nhằm ngăn chặn kị binh Hung Nô ở miền bắc xâm nhập xuống miền nam, ông ra lệnh nối liền các đoạn Trường Thành ở phương bắc của ba nước Tần, Triệu, Yên. Ngoài ra lại còn củng cố và kéo dài để hoàn thành bức Trường Thành của nhà Tần, bắt đầu ở phía tây từ Lâm Thao (nay là huyện Mân ở tỉnh Cam Túc), phía đông kéo dài tới Liêu Đông với chiều dài hơn một vạn dặm Trung Quốc. Về sau được gọi là Vạn Lí Trường Thành. Công trình này đã được tiến hành với quy mô cực lớn. Thời bấy giờ đã điều động tới 50 vạn dân công và phải mất hơn mười năm mới hoàn thành, rất nhiều dân công đã chỉ có đi mà không có về.

Truyền thuyết về nàng Mạnh Khương khóc đổ Trường Thành chính là đã nảy sinh trong thời kì này. Về sau nhiều triều đại đã tu sửa và xây dựng thêm Trường Thành, trong đó hai triều đại Hán và Minh tiến hành với quy mô lớn nhất. Trường Thành mà ngày nay chúng trông thấy là Trường Thành xây dựng vào đời Minh, nó bắt đầu từ Sơn Hải Quan thuộc tỉnh Hà Bắc, chạy ngang qua Hà Bắc, Bắc Kinh, Sơn Tây, Nội Mông, Thiểm Tây, Ninh Hạ, Cam Túc, tổng cộng bảy tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc, kéo dài sáu ngàn bảy trăm km tức là hơn mười ba ngàn dặm Trung Quốc.

TẠ BỘI TN


Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)
"Like" us to know more!