Vạch ra con đường đi của mình

Vạch ra con đường đi của mình

Trước hết hãy xác định một mục tiêu lớn, sau đó phân chia nó thành nhiều mục tiêu nhỏ. Tích cực cố gắng cho mục tiêu ở gần nhất vì những mục tiêu đó có thể thực hiện được trong một thời gian khá ngắn. Khi bạn đạt được mục tiêu nhỏ đó rồi, cảm thấy đã có kết quả, thì bạn sẽ thấy rất vui. Sau đó bạn hãy nghỉ một chút, để khích lệ mình xây dựng mục tiêu thứ hai rồi tiến bước về phía mục tiêu đó.

Đời người cũng giống như việc leo núi vậy. Trước hết bạn phải có một ước muốn mãnh liệt vươn tới đỉnh núi. Nếu bạn chỉ thỏa mãn với việc đứng ở dưới thung lũng thì sẽ vĩnh viễn không thể nào lên được tới đỉnh núi. Nếu bạn chỉ nhàn rỗi ngắm nhìn đỉnh núi hoặc tưởng tượng mình đã lên được tới đó thì bạn cũng không thể nào lên được tới đỉnh. Bạn cần phải khích lệ mình, cố gắng leo lên. Nếu bạn chỉ nhắm tới đỉnh núi, cứ leo lên một cách hồ đồ, bất chấp đá trên đường thì bạn cũng sẽ không thể lên tới đỉnh được. Bạn cần phải cẩn thận với bước chân trước mắt mình. Điểm đích của bạn là đỉnh núi. Đỉnh núi có khi rõ, có khi mờ, có khi hoàn toàn không trông thấy nhưng bất kể là nhìn thấy hay không nhìn thấy, nó vẫn là mục tiêu cuối cùng của bạn.

Mục tiêu cuối cùng khiến cho bạn không bị lạc đường, giống như là kim chỉ nam vậy. Thế nhưng leo núi thế nào thì lại phải dựa vào sự cố gắng của bản thân bạn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!