Võ Tắc Thiên bêu xấu kẻ gièm pha và chọn người hiền

Võ Tắc Thiên bêu xấu kẻ gièm pha và chọn người hiền

Võ Tắc Thiên là một vị nữ Hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Với tư cách là một người thống trị của nước lớn Võ Tắc Thiên không thiếu tài lãnh đạo. Hai câu chuyện dưới đây chính là bà đã làm sau khi nắm được quyền lớn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!