Vô sinh

Vô sinh

- Thành phần: Táo tàu 10 quả, rễ cây bông 30 gam, đương quy 12 gam, a giao 15 gam.

- Cách chế: Đem sắc kỹ.

- Công hiệu: Chữa bệnh vô sinh.

- Cách dùng: Uống mỗi ngày 2 lần.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những bài thuốc trị bệnh bằng trái cây
  • Tác giả: Hà Duyệt Phi - Vương Lợi Kiệt
  • Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành năm 1999
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com