Vì thiếu hiểu biết mà ta lý luận sai

Chương V: Vì thiếu hiểu biết mà ta lý luận sai

Lý luận là phán đoán. Muốn phán cho đúng, luận phải đúng, mà muốn lý luận cho đúng thì sự hiểu biết của ta phải đúng. Dù là diễn dịch hay qui nạp thì ta cũng phải căn cứ vào sự thực (một sự lý đúng hoặc những sự kiện đúng). Mà muốn biết sự thực, ta cần phải học hỏi, nghĩa là phải nhận xét và điều tra: nhận xét những việc xảy ra trước mắt ta, điều tra những việc xảy ra ở xa ta về thời gian, hoặc không gian. Trong cuốn này tôi không nhắc lại phép đọc sách mà tôi đã bàn trong cuốn Tự học để thành công[1]; vả đọc sách cũng là một nhận xét, tra khảo để có một kiến thức rôi lý luận, phán đoán. Vậy hai việc cần thiết để hiểu biết vẫn là nhận xét và điều tra.

*

* *

 • 1. Nhận xét
  • A. Thành kiến
  • B. Giá trị của nhận xét
  • C. Những điều nên nhớ khi nhận xét
   • a. Nhận xét bằng giác quan mới
   • b. Nhận xét nhiều lần
   • c. Kiểm soát lại
 • 2. Điều tra - phỏng vấn
  • A. Có hai lối phỏng vấn
  • B. Cách hỏi
  • C. Lựa miền và lựa người
  • D. Người phỏng vấn phải có những đức gì?
  • E. Giá trị của kết quả
  • F. Kiểm soát chứng ngôn tài liệu
 • 3. Thống kê và phân loại
  • A. Thống kê
  • B. Phân loại

*

* *

Chú thích

 1. Còn gọi là Tự học, một nhu cầu của thời đại (trieuthoa)

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Luyện lí trí
 • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
 • Nhà xuất bản: Văn hoá thông tin
 • Năm xuất bản: 2003
 • Tạo eBook lần đầu: Trieuhoa
 • Tạo lại: Goldfish
 • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!