Vì nhớ mà buồn

Vì nhớ mà buồn.

(Ca dao)

Bài học thuộc lòng

Đêm trông sao


Đêm qua ra đứng bờ ao,

Trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ.

Buồn trông con nhện chăng tơ,

Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai?

Buồn trông chênh chếch sao mai,

Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ?

Đêm đêm tưởng dải Ngân hà,

Chuôi sao tinh đẩu đã ba năm tròn.

Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn,

Tào khê nước chảy hãy còn trơ trơ.

Giải nghĩa

- Chênh chếch = nghiêng nghiêng. - Ngân hà = ở trên trời có dải dài nhiều sao li ti, trông sang sáng, ta gọi là sông Ngân hà. - Tinh đẩu = sao đại hùng tinh ở gần sao bắc cựa. - Tào khê = tên cái khe bên Tàu.

Chuôi = cán.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!