Vào đại học

Vào đại học

Hai tuần trước khi học kì nhà trường kết thúc, một số sinh viên năm thứ nhất tới gặp thầy và hỏi, cầu xin hay khóc lóc để nâng điểm của họ để cho họ có thể qua được môn học. Một số nêu lí do sức khoẻ; số khác có cớ như họ phải làm việc để đỡ đần cho gia đình họ v.v. Phần lớn đều nài nỉ rằng ở trường trung học, các thầy thường đổi điểm cho họ chút ít để cho phép họ qua được môn học.

Với phần lớn các giáo sư đại học, tình huống này là khá thông thường đặc biệt với sinh viên năm đầu. Họ chưa bao giờ tới khi họ không làm tốt bài tập về nhà hay câu hỏi nhưng bao giờ cũng tới và hỏi xin tha thứ vào ngày cuối cùng trước khi bạn vào điểm chung cuộc. Hành động của giáo sư khác nhau tuỳ theo cách nhìn của họ. Một số rất nghiêm khắc, số khác khoan dung hơn. Để tránh tình huống này, tôi làm rõ ràng ngay từ đầu cho cả lớp rằng “Đây KHÔNG phải là trường trung học” vì mọi thứ đều khác và sinh viên phải “chịu trách nhiệm về học tập của họ.” Tôi có chính sách rõ ràng về bài tập về nhà, yêu cầu dự lớp, phân công bài đọc trước khi lên lớp, và cho điểm. Tôi thường bắt đầu lớp của tôi bằng việc điều tra nơi sinh viên không để tên của họ vào đó để cho họ có thể cảm thấy thoải mái trong trả lời câu hỏi. Tôi soạn câu trả lời và dùng nó cho thảo luận về mong đợi của tôi cho lớp. Đây là kĩ thuật hiệu quả để tránh tình huống phút chót như thường thấy trong mọi đại học.

 1. Bạn đã vắng mặt bao nhiêu ngày trong năm cuối trung học?
 2. Vắng mặt “có lí do” ở trường bạn có dễ không?
 3. Bạn có được phép làm lại cho môn bị lỡ không, kể cả bài kiểm tra?
 4. Bạn đã học bao nhiêu giờ mỗi tuần?
 5. Môn nào yêu cầu nhiều bài tập về nhà nhất?
 6. Bạn có theo dõi các điểm của bạn bằng việc kiểm cùng thầy giáo hay qua website của trường không?
 7. Nếu điểm của bạn không cao như bạn muốn, bạn có làm lại nhiệm vụ và bài kiểm tra để cải thiện điểm không?
 8. Xin mô tả mong đợi của bạn về lớp đại học và bạn muốn được điểm nào?

Bằng việc có thảo luận rằng đại học KHÔNG giống như trung học, chúng ta có thể thay đổi cách nghĩ của họ về thành công đại học. Họ phải hiểu rằng việc đọc trước khi lên lớp là yêu cầu phải làm. Họ phải biết rằng thảo luận trên lớp là một phần của điểm của họ. Họ nên biết rằng điểm bài tập về nhà và câu hỏi là điểm chung kết và việc dự lớp là được yêu cầu, bất kì việc vắng mặt nào cũng phải được xin phép bằng viết ra và được giáo sư cho phép. Họ phải biết để cho họ được điểm nào đó, họ phải tuân theo chỉ dẫn vì điểm của họ được liệt kê trong website của lớp và được cập nhật hàng tuần cho nên họ có thể theo dõi được tiến bộ của họ. Sinh viên nên biết từ rất sớm rằng bằng việc vào đại học, họ phải mong đợi sự khác biệt vì đại học sẽ là khác.

English version

Full article: Going to college

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
 • Biên tập: Kipkis.com
 • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!