Vài lời chữa lỗi điển hình

Vài lời chữa lỗi điển hình

Không bao giờ được chữa lỗi cả. Thói chữa lỗi là thói của những người sống trong dĩ vãng; họ không chịu kiểm soát, làm chủ tương lai.

Đây, vài lời chữa lỗi điển hình:

“Tôi biết phải làm gì chứ. Nhưng tôi làm không được”.

“Tôi đã thử rồi mà không được”.

“Trời sinh ra tôi như vậy”.

“Tôi tin rằng số phận tôi như vậy”.

“Tôi có nhiều kẻ thù quá”.

“Việc đó không có lợi, không đ cho ta mất công thử”.

“Tôi không hợp với công việc đó”.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com