Vài đức tính cần thiết cho công tác khoa học

CHƯƠNG 4. VÀI ĐỨC TÍNH CẦN THIẾT CHO CÔNG TÁC KHOA HỌC

Muốn đi vào khoa học, ta phải nhận thức được tính chất của lao động nghiên cứu khoa học.

Cũng như nhà săn bắn đi tìm thú, nhà khoa học cũng đi “săn” sự kiện. Người đi săn phải có đầu óc quan sát để phát hiện dấu chân thú, phải kiên trì rình thú ra ăn, phải có trí nhớ để đỡ lạc đường trong rừng rậm, phải nhanh nhẹn để nổ súng kịp thời. Muốn “săn” được nhiếu sự kiện, nhà khoa học cũng phải có những đức tính như thế.

Nhưng người săn thú, sau khi bắn được thú, coi như đã thành công, còn người khoa học với một mớ sự kiện săn được, lại bước sang một giai đoạn khác. Anh ta phải suy nghĩ trên mớ sự kiện đó, tìm mối liên quan giữa chúng để phát triển những quy luật trong tự nhiên. Công việc này đòi hỏi một trí tưởng tượng phong phú.

Người nào muốn đi vào con đường khoa học phải có một số đức tính sau đây:

  1. Óc quan sát
  2. Trí nhớ nhanh, bền
  3. Tính tò mò, tìm hiểu
  4. Trí tưởng tượng phong phú
  5. Nghị lực kiên trì
  6. Năng khiếu

Nguồn, tác giả

  • Khoa học hóa cách suy nghĩ, làm việc và học tập. Đào Tiến Đức