Ung thư vòm họng

Ung thư vòm họng

- Thành phần: Sung khô 60 gam, táo tàu ướp đường 2 quả.

- Cách chế: Đem sắc kỹ.

- Công hiệu: Có tác dụng điều trị bổ trợ đối với bệnh ung thư vòm họng.

- Cách dùng: Uống hoặc ngậm súc miệng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những bài thuốc trị bệnh bằng trái cây
  • Tác giả: Hà Duyệt Phi - Vương Lợi Kiệt
  • Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành năm 1999
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com