Trong truyện Ngu Công chuyển núi, quả núi nào đã bị di chuyển?

Trong truyện Ngu Công chuyển núi, quả núi nào đã bị di chuyển?

Truyện Ngu Công chuyển núi kể rằng: đời xưa có một cụ già tên là Ngu Công, vì trước thôn có một quả núi Vương Ốc chặn ối ra vào của nhà cụ, cho nên cụ đã đem theo gia nhân hàng ngày khoét núi. Trong thôn lại có một cụ già khác tên là Trí Tẩu, chế giễu Ngu Công nói rằng núi cao như thế mà nhà cụ lèo tèo vài người thế này, thì làm sao có thể đào khoét hết được? Ngu Công trả lời rằng:

- Tôi chết đi thì sẽ có con tôi, con tôi chết đi thì sẽ có cháu tôi, dòng dõi nhà tôi không bao giờ cùng tận. Vậy thì sẽ có ngày nhà tôi dời được quả núi này đi.

Về sau tinh thần của Ngu Công đã làm Thượng Đế cảm động sai thiên.binh thiên tướng tới dời quả núi đi.

Câu chuyện thần thoại này thực tế là ca ngợi tinh thần không ngại khó khăn, đã làm gì thì kiên trì đến cùng.

Núi Vương Ốc trong câu chuyện ở nơi nào vậy?

Cách thành phố Tế Nguyên tỉnh Hà Nam 45 km về phía tây bắc có một quả núi to. Trên núi có ba ngọn, chung quanh có những gò và đồi, các khe núi thì sâu, sơn động thì u tịch, hình trạng toàn cảnh nom rất giống một dinh cơ vương giả. Đó chính là núi Vương Ốc. Ngọn chính của núi Vương Ốc là Thiên Đàn. Tương truyền hơn 4000 nghìn năm trước, Hoàng Đế đã từng lên đỉnh núi này lập đàn tế trời cầu mưa, phía đông núi Thiên Đàn có ngọn Nhật Tinh, phía tây có ngọn Nguyệt Hoa, toàn bộ khu núi này có nhiều ngọn lởm chởm, rừng cây xanh mướt, suối chảy quanh co, trong núi còn có nhiều đạo quán, chùa miếu, cảnh sắc rất đẹp, dưới chân núi đến nay vẫn còn có thôn Ngu Công với những di tích động Ngu Công, giếng Ngu Công... ở phía đông nam thôn Ngu Công lại có một cái đèo, tương truyền đó chính là nơi xưa kia Ngu Công đã chuyển núi.

TẠ BỘI TRN

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)
"Like" us to know more!