Trong giai đoạn dậy thì trẻ em rất dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè

Trong giai đoạn dậy thì trẻ em rất dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè
Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-42b.png

Trong thời kỳ dậy thì, sự tồn tại của bạn bè có khi còn quan trọng hơn cả gia đình.

Cũng có khi trẻ coi trọng quy tắc của bạn bè hơn là gia đình và có thể nói dối cả cha mẹ để bảo vệ mối quan hệ bạn bè. Vì vậy, ảnh hưởng từ bạn bè là rất lớn và dễ phát sinh vấn đề bắt nạt. Cha mẹ cho dù có lo lắng thì cũng không cần phải tra hỏi chi tiết nhưng thông qua các cuộc nói chuyện thông thường hãy cố gắng hiểu các mối quan hệ giữa con và bạn bè.

Hãy biết về bạn bè của con!

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-42.png
Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-43.png

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản
  • Tác giả: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản
  • Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản Phụ nữ
Don't forget to follow us on Facebook!