Trừ bọn mê tín hại dân

87. Trừ bọn mê tín hại dân

Đời nhà Hán, trong một huyện ở tỉnh hà Nam (Trung Quốc) những người mê tín cho rằng hằng năm phải ném xuống sông một thiếu nữ để làm vợ cho thần Hà bá thì dân mới yên.

Khi ông Tây Môn Báo được cử đến làm quan cai trị ở huyện ấy, ông muốn trừ bọn mê tín hại dân.

Đến ngày các hào trưởng tổ chức lễ cưới cho Hà bá, ông đến nơi, nhận làm chủ lễ. Bọn đồng cốt đưa một người con gái đến. Ông nói: “Người thiếu nữ này xấu lắm, không đáng làm vợ Hà bá. Ta nhờ một ông đồng xuống trình với hà bá là để tìm một người đẹp, xin hoãn lại hôm khác”. Rồi lập tức ông sai lính khiêng một ông đồng quẳng xuống sông.

Một lúc sau, ông nói: “Sao lâu thế?” Rồi ông bảo một bà cốt xuống nói giúp, và tức thì sai lính vứt một bà cốt xuống sông.

Ông định cử bọn hào trưởng xuống tìm hiểu tin tức. Nhưng ai nấy đều run như cầy sấy, van lạy xin thôi và hứa từ đấy không tổ chức lễ cưới cho Hà bá nữa.

Ông Tây Môn báo đã hi sinh hai tên đồng cốt quàng xiên để chấm dứt một tệ nạn mê tín hại dân hằng năm.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 100 mẩu chuyện cổ Đông Tây
  • Tác giả: Nguyễn Lân
  • Nhà xuất bản Giáo dục, 1996
  • Thực hiện ebook: tducchau (TVE)
  • Nguồn:thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!