Trật tự dưới hạ giới

Trật tự dưới hạ giới

Sau khi bị đuổi khỏi thượng giới, Susanoo đã trấn áp Yamatanoorochi ở xứ Izumo và định cư ở đó. Nhưng sau đó con cháu của Yamatanoorochi là Ookuninushi xuất hiện. Ookuninushi cũng là vị thần có tính cách mạnh mẽ của một anh hùng. Từ việc vị thần này vượt qua được thử thách của Susanoo và nhận con gái Suserihime làm vợ, có thể thấy ông ta đã được giao phó vai trò của người kế nghiệp Susanoo và thống trị dưới hạ giới. Thần Ookuninushi hứa sẽ phục tùng các vị thần trên thượng giới và ở đây việc hợp lý hóa quyền thống trị đất nước của Thiên hoàng có kế thừa dòng máu của thần Amaterasu đã được thực hiện.

Sau khi trật tự trên trời và dưới đất được xác lập, Thiên tôn, tức nguồn cội quyền lực thống trị của Thiên hoàng giáng lâm. Con của Amaterasu là Amenooshihomimi, nhưng Amenooshihomimi nhường lại nhiệm vụ xuống hạ giới của mình cho con là Ninigi. Ninigi đã cùng với Amenouzume và đoàn tùy tùng giáng lâm xuống đỉnh Takachiho của vùng Chikushi(16). Niniki có hai người con là Hoderi và Hoori, nhưng cuộc chiến giữa hai anh em này đã được biết đến qua câu chuyện “Umisachihiko và Yamasachibiko”. Hoori, người chuyên săn thú ở vùng núi đã đấu tranh hòng hoán đổi vai trò với anh mình là Hoderi, người chuyên đánh cá ở vùng biển, nên đã xuống hải cung của Thần Biển mượn sức mạnh và giành chiến thắng. Người con có được giữa Hoori và Nữ Thần Biển Toyotamahime là Ugayafukiaezu. Hơn nữa, con sinh ra giữa Ugayafukiaezu và em gái Toyotamahime, tức Tamayorihime, là Kamayamatoiwarehiko, tức chính là Thiên hoàng Jimmu (Thần Vũ). Như vậy, ba đời thần Niniki, Hoori, Ugayafukiaezu đã mang tính cách của quá trình quá độ chuyển từ thần thoại sang lịch sử. Truyện “Umisachihiko và Yamasachibiko” vốn không phải là cần thiết ở đây, nhưng việc thêm câu chuyện này vào là với ý rằng sự thống trị của Thiên hoàng bao trùm cả xứ sở của những người thợ săn và những người đánh cá.

Nội dung trình bày cho đến đây là thuộc phạm vi hệ thống thần của Quyển thượng, bộ Cổ sự ký và bộ Nhật Bản thư kỷ. Những thần thoại đó được chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1: Các thế hệ thần thời kỳ khai thiên lập địa, trong đó chỉ đưa tên 7 thế hệ thần và thần Amatsukami; Giai đoạn 2: Các vị thần và đất nước được sinh ra bởi thần Izanagi và Izanami; Giai đoạn 3: Sự hình thành trật tự thượng giới và hạ giới bởi thần Amaterasu và thần Susanoo; Giai đoạn 4: Thời kỳ quá độ lên kỷ nguyên lịch sử với sự giáng lâm của con cháu Thần trời. Thông qua điều đó, người ta đã có ý đồ tạo nên tính chính đáng trong quyền lực thống trị của Thiên hoàng dựa vào phả hệ từ thần Amaterasu, người cai trị trên thượng giới.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lịch sử tôn giáo Nhật Bản
  • Tác giả: Sueki Fumihiko
  • Bản quyền tiếng Việt: Công ty sách Alpha
  • Biên tập viên: Đào Quế Anh (Alpha Books)
  • Nguồn: caphebuoitoi
"Like" us to know more!