Trượt đĩa đệm là gì?

Trượt đĩa đệm là gì?

13. What is a slipped disc?

The vertebrae of the spinal cord have an intervertebral disc between them.

This acts as a shock absorber and is a flexible pad made of a jelly like core surrounded by a fibrous cover. The weakest part of a disc is near the back.

The fibrous cover may develop a crack when too much strain is put on the back.

As a result of this, the jelly-like material bulges out. The bulge may press on a nerve in the spinal cord, causing pain to the person. This is known as a slipped disc.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-14.jpg

Trượt đĩa đệm là gì?

Đốt sống của tủy sống có một đĩa giữa các đốt.

Đĩa này có tác dụng như một bộ giảm chấn và là một tấm đệm đàn hồi được tạo thành từ một lõi giống như mứt quả đông được bao quanh bởi một bao sợi. Phần yếu nhất của đĩa đệm là gần lưng.

Bao sợi có thể có vết nứt khi có sự căng tréo quá lớn đặt trên lưng.

Hậu quả là chất như mứt quả đông phồng lên. Chỗ phồng lên này có thể ép lên dây thần kinh lên cột sống, gây ra đau đớn cho người bệnh. Điều này được gọi là trượt đĩa đệm.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!