Trường học

Trường học.

Đồng hồ sắp đánh tám giờ. Học trò tấp nập (36) đi học. lũ năm lũ ba, tay cắp sách, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ.

Đến trường, ai nấy vào học. Các lớp học đều rộng rãi mát mẻ.

Thầy giáo hết lòng dạy các các cậu, mà các cậu học hành rất chăm chỉ.

Sự học hành cần lắm. Ta phải rủ nhau đi học. Có học mới khôn được.

Trường học.

Khuyên con khuya sớm chuyên cần,
Học hành cố chí lập thân kịp người.

Chú thích

(36) rộn rực.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!