Trình bày bằng biểu đồ

3. Trình bày bằng biểu đồ

Đối với những số liệu so sánh, người nghiên cứu có thể chuyển từ bảng số liệu sang biểu đồ để cung cấp cho người đọc một hình ảnh trực quan giữa hai hoặc nhiều sự vật cần so sánh.

Giả sử có bảng số liệu về sản lượng lương thực (tấn) của các vùng East (miền Đông), West(miền Tây), North (miền Bắc) trong 4 quý (1, 2, 3, 4):

Kipkis.com-Phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-giao-duc-16.jpg

Từ bảng trên, tuỳ theo từng mục đích phân tích mà ta có thể đưa ra được các biểu đồsau đây:

  • Biểu đồ hình cột cho phép so sánh các sự vật diễn biết theo thời gian
  • Biểu đồ hình quạt cho phép quan sát tỉ lệ các phần của một hệ thống nhất
  • Biểu đồ tuyến tính cho phép quan sát động thái của dự vật theo thời gian.
  • Biểu đồ không gian cho phép hình dung sự biến động của những hệ thống sốliệu có toạ độ không gian.
  • Biểu đồ bậc thang cho phép quan sát tương quan giữa các nhóm có đẳng cấpnhư: biểu đồ bậc thang về dân số.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, 2007
  • Tác giả: Ts. Nguyễn Văn Tuấn, Đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
"Like" us to know more!