Tiết điệu của tinh thần và tiết điệu của thể chất. Vài nhận xét về tâm trạng/Tự luyện

Tự luyện

Thế giới tình cảm là thế giới nội tâm và bạn cần hiểu kĩ nó từ đầu tới cuối nếu bạn muốn tránh các nguy hại, biết được nghệ thuật sống và tìm được, bảo toàn được hạnh phúc. Luôn luôn bao giờ cùng vậy, sự luyện tập là việc của mỗi người. Mặc dầu bạn và nhiều người khác cũng có những tình cảm giống nhau, có khi có những kinh nghiệm như nhau nữa, nhưng dù sao bạn cũng vẫn là bạn. Cho nên cần phải áp dụng những bài học này vào bản thân bạn, vào những vấn để của riêng bạn.

Câu hỏi

1. Tiết điệu có tính cách phổ biến trong vũ trụ. Bạn giảng chân lí đó cách nào?

2. Bạn hiểu nghĩa tiếng tiết điệu ra sao? Chỉ ra vài sự kiện chứng tỏ rằng bạn hiểu nó.

3. Cho thí dụ một tiết điệu trong thiên nhiên.

4. Tiết điệu liên quan với sự luyện tập tinh thần ra sao?

5. Tiết điệu nào là tiết điệu căn bản?

6. Cho thí dụ về những trường hợp: mới đầu tinh thần khó nhọc làm việc rồi lần lần hóa ra hăng hái.

7. Tôi đã nói gì về các tiết điệu thể chất?

8. Và về các tiết điệu tinh thần?

9. Bạn tả hậu quả tai hại của các sự thay đổi đột ngột.

10. Bạn nói qua về vài tiết điệu tinh thần của các danh nhân.

11. Bạn biết gì về sự quân bình của tinh thần?

12. Bạn nói qua về các tâm trạng.

13. Bạn nghĩ sao về các tiết điệu bất thường.

14. Hai lời khuyên đầu tiên trong phương pháp là gì? Người ta phán đoán hai lời khuyên đó ra sao?

15. Bạn giảng cho tôi nghe về tiết điệu: làm việc - tiêu khiển.

16. Trong phương pháp của tôi, tinh thần hài hước có địa vị gì?

17. Dùng lí trí cách nào để điều chỉnh lòng trắc ẩn của ta?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com
"Like" us to know more!