Tiêu chuẩn chất lượng hom giống mía tốt bao gồm những chỉ tiêu nào?

21) Tiêu chuẩn chất lượng hom giống mía tốt bao gồm những chỉ tiêu nào?

Hom giống tốt bao gồm những chỉ tiêu dưới đây:

- Mắt mầm không quá non, không quá già (ở độ bánh tẻ) và không bị xây sát. Tức là lấy phần thân bên trên của cây mía (một phần hom ngọc và một phần hom thân). Thông thường ta lấy hom từ ruộng giống riêng hoặc chọn ruộng mía tốt 6 - 8 tháng tuổi, lấy phần thân mía trên và loại bỏ phần gốc già.

- Hom giống phải đạt độ lớn cần thiết (theo từng loại giống) để mầm có sức mọc tốt và mỗi hom mang từ 2 đến 3 mắt mầm tươi, nguyên vẹn.

- Không mang mầm mống của các loại sâu bệnh hại mía quan trọng.

- Hom giống phải thuần không được lẫn với các giống khác.

- Hom giống chuẩn bị tới đâu trồng ngay tới đó. Nhất thiết không dùng hom giống chặt để quá lâu trên đồng ruộng hoặc sân bãi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Ngân hàng kiến thức trồng mía
  • Tác giả: Viện nghiên cứu mía đường
  • Nguồn: vienmiaduong.vn
"Like" us to know more!