Thuật quan sát người: Quan sát khí chất

Thuật quan sát người: Quan sát khí chất

Trong cuộc sống hàng ngày qua hoàn cảnh địa lí và khí chất con người chúng ta vẫn thấy được có những người khác xa với ta. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau, trong đó có nguyên nhân do hoàn cảnh môi trường địa lí gây nên. Người phương Bắc khác với người phương Nam; Người miền núi khác người đồng bằng; người sống bên bờ sông khác người miền biển. Hoàn cành địa lí khác nhau nuôi dưỡng những dân tộc khác nhau. Người dân tộc khác nhau có tướng mạo, văn hóa, khí chất khác nhau. Cho nên thành ngữ có câu: Mỗi miền thủy thổ nuôi một miền dân.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Địa lợi
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyễn Văn Mậu
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Ebook: TVE-4U.org
"Like" us to know more!