Thuật đoán mộng

Thuật đoán mộng

Ngủ là một kì tích trong sinh mệnh, nhưng mộng lại là kì tích trong những kì tích. Nhiều năm trước, mộng làm cho vô số nhà khoa học cảm thấy khó hiểu. Mãi đến thời Sigmund Freud mộng mới giành lại từ trông tay các nhà tôn giáo và các nhà đoán mộng, trở thành con đường khang trang của các nhà khoa học nghiên cứu vô thức. Các nhà siêu tâm lí học đã kế cấp truyền thống của S. Freud, đã tìm thấy con đường đầu tiên chạy thông đến ESP.

Thuật đoán mộng (viên mộng thuật) là tên địa phương lưu truyền trong dân gian Trung Quốc. Nhưng ở nước ngoài nó có một cái tên là: giải tích mộng (diễn giải và phân tích mộng). Cùng một thứ có hai cảnh ngộ hoàn toàn khác nhau, có phần làm cho người ta có cảm giác vui buồn lẫn lộn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!