Thiên chức của nhà giáo

III. Thiên chức của nhà giáo: Làm cho học trò vui nhưng phải tập cho chúng chịu khó nhọc vào theo một kỷ luật nghiêm

Nay ta xét vui thích và đau khổ giúp ta được những gì trong sự giáo dục. Trước hết ta chỉ cần xét trẻ xem chúng thích cái gì, ghét cái gì cũng đủ biết chúng có nết gì tốt, tật gì xấu.

Biết chúng thích cái gì, chúng ta lại có thể lấy cái đó để dụ dỗ chúng được. Bernardin de Saint Pierre bảo muốn cho học trò mau thuộc những chữ cái thì cứ để trên mỗi chữ một cái kẹo. Biết bao bà mẹ đã theo lời khuyên đó. Phương pháp ấy tùy trường hợp mà có giá trị hay không. Đối với những trẻ nhỏ xíu, chưa có thể hiểu những lý do cao xa về tinh thần được thì ta nên dùng phương pháp đó. Cả những trò lớn hơn, ta cũng có thể dùng lời khen, lòng yêu của ta hay những phần thưởng như tranh ảnh để khuyến khích được. Nhiều người chỉ muốn tập cho trẻ biết tuân theo bổn phận thôi. Đã đành ta phải cố đạt tới lý tưởng đó. Nhưng ta cũng nên nhớ rằng không nên cầu điều gì quá sức người ta. Hỏi ngay trong bọn ta đã đứng tuổi cả rồi đây, có mấy người là có thể chỉ nghe theo bổn phận được không? Thế mà ta bắt trẻ con phải có hùng tâm mà người lớn không có đó! Vui thích của ta có cái cao cái thấp thì chức vụ của ta chính là dạy bảo, dìu dắt trẻ cho chúng tuần tự biết thưởng thức những cái vui mỗi ngày mỗi cao.

Đau khổ, tự bản thể của nó, là một điều không hay, vậy ta phải tránh cho trẻ khỏi đau khổ. Nhưng có lúc ta cũng phải dùng đến nó. Ngày xưa các thầy học dùng roi vọt để bắt học trò nghe lời. Bây giờ thì khác hẳn. Đánh học trò một cách tàn nhẫn là một điều đáng ghét thiệt, nhưng dạy nhân từ, phóng nhiệm bây giờ có hơn gì không? Bài học không vui, học trò không thấy ham thì không hiểu được, nhưng chỉ nghĩ cách làm vui học trò, san phẳng tất cả những nỗi khó khăn đi, cho học trò khỏi mệt óc, tức là không tập cho chúng sau này phấn đấu trên đường đời. Vậy chúng ta phải làm cho lớp học vui nhưng ta cũng phải tập cho học trò yêu sự làm việc, dù khó nhọc đi nữa, và bắt chúng theo một kỷ luật nghiêm để sau này chúng đủ sức chống chọi với những nỗi gian nan ở đời. Như vậy, mới là làm tròn thiên chức của ta.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!