Thời tiết nóng xảy ra như thế nào?

Thời tiết nóng xảy ra như thế nào?

2. How is the hot weather caused?

Hot weather is caused by the sun's heating up the land and the atmosphere. If the sun is hidden by clouds or if a cold wind is blowing, the atmosphere becomes cooler.

Thời tiết nóng xảy ra như thế nào?

Thời tiết nóng xảy ra do sự tỏa nhiệt của mặt trời và áp suất không khí. Nếu mặt trời bị khuất sau những đám mây hoặc nếu có gió lạnh thổi, bầu khí quyển sẽ trở nên mát hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!