Thời tiết là gì?/Chú thích từ vựng

Chú thích từ vựng
 • Crops: cây trồng
 • Natural disaster: thảm họa thiên nhiên
 • Flood: lũ lụt
 • Landslide: lở đất
 • Ice: băng giá
 • Storm: cơn bão
 • Drought: hạn hán
 • Famine: mất mùa
 • Temperature: nhiệt độ
 • Movement of the wind: chuyển động của gió
 • Amount of water in the air: lượng nước trong không khí
 • Sun's heat: nhiệt độ mặt trời
 • Evaporate: bốc hơi
 • Evaporated water: nước được bốc hơi
 • Cloud: mây
 • Rain: mưa
 • Snow: tuyết
 • Hail: mưa đá
 • Rainfall: mưa rào
 • Satellite: vệ tinh
 • Animal: động vật
 • The wettest place: nơi ẩm ướt nhất
 • The driest place: nơi khô cạn nhất
 • Wind: gió
 • Sun: mặt trời
 • A mass of colder, heavier air: một khối khí lạnh hơn và nặng hơn

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
 • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!