Thời tiết là gì?

What is weather? - Thời tiết là gì?

Cách thức qua đó khí quyển của trái đất thể hiện đặc tính được gọi là thời tiết. Thời tiết có thể nóng hoặc lạnh, có gió, yên tĩnh mưa, đổ tuyết hoặc mưa đá.

Nhiệt độ tổng thể và mẫu thời tiết nói chung tại một nơi nhất định được gọi là khí hậu. Vì thời tiết thay đổi từng ngày, nên việc dự đoán thời tiết rất khó.

The way in which the Earth's atmosphere behaves is known as weather. It may be hot or cold, windy or still, raining, snowing or hailing. The overall temperature and patterns of weather in a particular place is known as climate. As the weather changes from day to day, therefore, it is very much difficult to predict.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!