Thời tiết có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống của con người?

Thời tiết có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống của con người?

1. What is the importance of weather in everybody's life?

The weather plays a dominant role in everybody's life. Crops depend on the right weather condition for their proper growth and development. Summer vacations and trips to the resort can be ruined if the weather behaves unexpectedly. It also plays a major role in causing natural disasters, such as floods, landslides, ice, storms, droughts and famines.

Thời tiết có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống của con người?

Thời tiết đóng vai trò quan trọng đối với đời sống con người. Các cây trồng gặp điều kiện tốt sẽ tăng trưởng và phát triển. Các kỳ nghỉ hè và các chuyến đi nghỉ mát có thể bị hủy bỏ nếu thời tiết không như mong muốn. Thời tiết cũng đóng vai trò chính trong việc gây ra những thảm họa thiên nhiên, chẳng hạn lũ lụt, lở đất, băng giá, bão, hạn hán và mất mùa.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-1.png

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!