Thời tiết được hình thành bởi những yếu tố nào?

Thời tiết được hình thành bởi những yếu tố nào?

3. What is weather made up of?

Weather is made up of three main ingredients, which are temperature, the movement of the wind and the amount of water in the air.

Thời tiết được hình thành bởi những yếu tố nào?

Thời tiết được hình thành bởi ba yếu tố đó là nhiệt độ, sự chuyển động của gió và lượng nước trong không khí.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!