Thời kỳ dậy thì của trẻ

5. Thời kỳ dậy thì của trẻ

Cả cơ thể và tâm hồn chuyển thành người lớn

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-41.jpg

Thời kỳ dậy thì có thể được chia thành ba thời kỳ: Thời kỳ bắt đầu với tình trạng cả cơ thể và tâm hồn đều chưa hẳn là người lớn, nhưng cũng không còn hoàn toàn là trẻ con (sơ kỳ), tiếp theo là thời kỳ với trạng thái trung gian giữa người lớn và trẻ em (trung kỳ) và cuối cùng là tình trạng cả thân thể và tâm hồn người lớn được xác lập (hậu kỳ)(*).

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản
  • Tác giả: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản
  • Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản Phụ nữ
"Like" us to know more!