Thời kì hiển hiện - Thuật hiển hiện

Thời kì hiển hiện - Thuật hiển hiện

Hào hai dương (cửu nhị): Kiến ong tại điền, lợi kiến đại nhân.

(Rồng xuất hiện ở trên ruộng, sẽ gặp nhân vật có quyền thế)

Hào thứ hai của quẻ Càn nằm ở vị trí trung gian (giữa) của quẻ Hạ. Theo lí thuyết của tác giả Kinh "Dịch", vị trí trung gian là tốt nhất, là địa vị có lợi.

"Kiến" là hiển hiện, là xuất hiện, hiện lộ ra. Rồng tiềm ẩn ở hào hai dương, bắt đầu lên, xuất hiện ở trên ruộng. Do hào dương kiên cường mạnh mẽ, mà nằm ở vị trí ở giữa, có đức hạnh trung dung. Đại nhân chính là chỉ nhân vật có đức tính này.

"Đại nhân" đã từ trong ẩn náu xuất hiện, sắp sửa có hành động. Đức hạnh và hành vi của ông ta, sẽ đem đến cho thiên hạ sức sống và niềm hi vọng không có gì sánh nổi. Cho nên hào này dùng "rồng hiện ra ở ruộng" để tượng trung. "Lợi kiến đại nhân" là nói người mà thiên hạ đều đang trông mong được gặp.

Xét theo giới tự nhiên, thuyết minh khí dương đã từ dưới mặt đất bay lên đến mặt đất, xuất hiện ở trên mặt đất. Mặc dù vẫn chưa đạt được đến mức độ bay vút lên, nhưng khí dương đã bắt đầu manh nha sinh ra ở trên mặt ruộng, vạn vật đều đã bắt đầu sống lại.

Khổng Tử nói: người có phẩm hạnh như đức của rồng, làm việc nhất định sẽ công bằng, đồng thời cũng vừa phải. Những điều nói hàng ngày chắc chắn đáng tin, còn hành vi biểu hiện ra hàng ngày cũng nhất định rất cẩn thận. Ngăn chặn tà ác, giữ trọn lòng chân thành gắng hết sức làm điều tốt lành cho đời, nhưng không khoe mình, vẫn luôn lấy hành vi đạo đức rộng rãi để cảm hóa người đời.

"Kinh Dịch" nói: Rồng lớn đã xuất hiện ở trong ruộng, nói lên tình thế tốt có lợi cho hoạt động của nhân vật lớn, nhưng tình thế này chính là phẩm đức của bậc quân vương.

Vì hào hai dương (cửu nhị) cũng giống như hào dưới dương (tức sơ cửu) đều nói là đức của rồng. Nhưng do thiên thời đã thay đổi cho nên nội dung đức của rồng cũng đã phát sinh khác nhau rồi. Rồng lúc này đã nhìn thấy trong ruộng, đã thoát khỏi trạng thái ẩn giấu. Nhưng chưa đạt đến mức bay vút lên, cho nên Khổng Tử cho rằng rồng của hào Hai dương có đức của vua, nhưng không có ngôi của" vua.

Ở thời kì hiển hiện này, Khổng Tử cho rằng trước hết nên làm được "dung ngôn chi tín, dung ngôn chỉ cần" nghĩa là hàng ngày lời nói và việc làm phải thận trọng. Thứ hai là phải làm được "nhàn tà tồn kì thành", nghĩa là phải ngăn chặn được tà ác không để cho nó thâm nhập vào lòng dạ của mình, từ đó giữ được sự chân thành ở trong lòng mình.

Trong "Chu Dịch" vô cùng coi trọng thành tín, cho rằng đây là tất cả những điều căn bản và điểm xuất phát của việc tu dưỡng. Giá như trong lòng không có thành ý thì chẳng có gì đáng nói nữa. Có làm được thành tín, thì lời nói và việc làm mới có thể cẩn thận trong đời sống hàng ngày.

Thêm nữa, Khổng Tử còn nêu lên phải làm được "thiện thế như bất phạt", nghĩa là nói mặc dù làm được nhiều việc tốt, việc lớn cho nước cho dân, nhưng mình lại không tự đại, không khoe khoang, Như vậy mới có thể lấy "đạo đức rộng rãi để cảm hóa".

Có thể làm được ba điểm Khổng Tử nói, chính là có long đức, có đạo đức tu dưỡng và đạo đức thực tiễn trở thành nhân vật lãnh tụ.

Vì thế để cho sự nghiệp thành công, khi hiển hiện tài năng của mình cần phải lấy đó làm tiêu chuẩn, nếu không người khác sẽ rất khó tiếp nhận bạn, sẽ không thể "gặp được người có quyền thế".

Long đức (đức của rồng) của thời kì hiển hiện vô cùng quan trọng, quyết định toàn bộ sự phát triển lịch sử sau này. Khi một người ở thời kì đầu ở ngã tư đường giành được thắng lợi, có thể dự đoán anh ta sau này trên bất cứ chức vụ nào đều có thể giành được thành công. Tương tự, những trí tuệ và kĩ xảo của thành công này hiển hiện, cũng sẽ được anh ta ứng dụng vào việc xử li trong các vấn đề khó khác.

Do đó, bất kể như thế nào cũng không thể bỏ qua ý nghĩa của thời kì hiển hiện. Nó đối với một người là vô cùng quan trọng. Nó không phải là Thiên An Môn hoa như biển mà người như sóng, mà lại là Tỉnh Cương sơn nhen nhóm lên một đốm lửa nhỏ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!