Thời kì cường thịnh - Thuật thành công

Thời kì cường thịnh - Thuật thành công

Hào dương năm (Cửu ngũ)

Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân.

(Rồng bay ở trên trời, hình thế có lợi cho nhân vật lớn)

Hào năm của quẻ Càn là tốt nhất, bỏi vì lúc này rồng đã bay vút lên tận trời, đi mây rải mưa có rất nhiều triển vọng. Hào này là hào năm giữa quẻ thượng, xét theo toàn quẻ, nằm ở vị trí quân vương đã đến bậc cao nhất.

Rồng đã được thiên thời và địa lợi, vừa bay lên đã đến trời, chiếm được không gian vô hạn, tùy ý vẫy vùng. Tựa như mặt trời đang nằm ở chính giữa trên cao chiếu xuống toả khắp đại lục, có sức mạnh vô hạn.

Xét theo nhân sự, người quân tử đã đạt đến thời ki đẹp nhất của sự nghiệp, có thể có nhiều triển vọng to lớn, tạo phúc cho nhân dân.

Khổng Tử nói: "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thủy lưu tháp, hỏa tựu táo, vân tòng long, phong tòng hổ, thánh nhân tác nhĩ vạn vật đồ. Bản hồ thiên giả thân thượng, bản hồ địa giả thân hạ, tắc các tòng kì loạn dã".

Đoạn này Khổng Tử dùng ví dụ cùng loại đồng cảm nhau để chỉ rõ tại sao "những hành và biểu hiện của thánh nhân, có thể nhận thấy trên bản thân vạn vật" và "vô cũng có lợi cho nhân vật lớn biểu hiện tài đức". Ý nói: tiếng nói như nhau sẽ sản sinh đồng cảm, hơi thở nhu nhau sẽ cùng hấp dẫn nhau. Nước chảy đến chỗ trũng, lửa cháy ở chỗ khô hanh. Mây cuốn trôi theo rồng, gió bay theo hổ. Đối với hành vi của con người sẽ do cảm ứng của tự nhiên, mà biểu lộ ra tình cảm chân thật.

Vì vậy, người quân tử có triển vọng, lúc này cần phải chọn người hiền tài giao chức vụ và công việc, đoàn kết được số đông người để cùng nhau thực thi ý tưởng lớn lao.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!