Thế nào là lượng mưa?

Thế nào là lượng mưa?

14. What is precipitation?

The water, which falls onto the Earth's surface, is called precipitation. There are many types of rain, from light dizzle to heavy downpours and monsoon rains.

Thế nào là lượng mưa?

Nước rơi trên bề mặt trái đất được gọi là mưa. Có nhiều loại mưa, từ những cơn mưa phùn cho tới những cơn mưa rào và những cơn mưa rào và những cơn mưa mùa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!