Thế nào là hiện tượng trái đất ấm dần lên?

Thế nào là hiện tượng trái đất ấm dần lên?

61. What is global warming?

The industrial processes and other kinds of pollution are increasing the amount of greenhouse gases in the atmosphere. This causes the Earth to become warmer. This process is called global warming.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-29.png

Thế nào là hiện tượng trái đất ấm dần lên?

Quá trình sản xuất công nghiệp và các loại ô nhiễm khác đang làm gia tăng lượng khí quyển. Điều này làm cho trái đất ngày càng trở nên ấm hơn. Quá trình này được gọi là hiện tượng trái đất ấm dần lên.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!