Thầy giáo không nên đánh học trò

198. Thầy giáo không nên đánh học trò

Đánh học trò là tàn dư của chế độ quyền uy. Thày giáo không nên đánh học trò. Nhà trường cần phải kiên quyết ngăn chặn hành vi đánh học sinh. Hiện nay trong một số rất ít trường vẫn còn hiện tường thầy giáo đánh học trò hoặc có dạng biến tướng, thực chất cũng là đánh học trò. Điều đó thật vô cùng tai hại.

Bởi vì đánh học sinh là làm tổn thương rất lớn đến lòng tự tôn của học sinh, nếu kéo dài có thể làm cho học sinh trở thành đứa trẻ thiêú nhạy cảm, tư duy chậm chạp, không có lợi cho việc phát huy trí lực và tải năng của học sinh. Ngoài ra cũng có thể khiến cho học sinh oán hận thầy giáo, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tình nghiã thầy trò và kết quả dạy học của nhà trường. Cho nên thầy giáo không nên đánh học trò.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com