Thần thánh hóa thần tổ của Thiên hoàng ở Thần cung Ise

Thần thánh hóa thần tổ của Thiên hoàng ở Thần cung Ise

Người ta đã thờ thần Amaterasu ở Thần cung Ise và việc ban cho Amaterasu vị trí đặc biệt với tư cách là thần tổ của Thiên hoàng cũng được tiến hành trong thời kỳ này. Từ việc tên chính thức hiện nay được gọi là “Thần cung” mà không cần tên, chúng ta có thể thấy Thần cung Ise đã được ban cho vai trò trung tâm của Thần đạo Nhật Bản. Thần cung gồm hai khu Nội cung và Ngoại cung. Nội cung thờ nữ thần Amaterasu, Ngoại cung thờ thần thực phẩm Toyouke (Phong Thụ).

Theo Nhật Bản thư kỷ, vào thời Thiên hoàng đời thứ 10, tức Thiên hoàng Sujin (Sùng Thần), ông đã chuyển nữ thần Amaterasu đang được thờ trong cung ra vùng Kasanui-no-mura của người Nụy và bắt thờ thần Toyosukiirihime. Hơn nữa, vào đời Thiên hoàng thứ 11, tức Thiên hoàng Suinin (Thùy Nhân), thần Yamatohime sau đi vòng khắp chốn thì quyết định tọa lạc tại Ise. Tuy nhiên, không phải chúng ta có thể tin ngay vào điều đó mà trên thực tế triều đình và Ise có quan hệ với nhau bắt đầu từ thời Thiên hoàng Temmu và Jitō. Sau Loạn Jinsin, Hoàng tử Ō'ama (sau này là Thiên hoàng Temmu) đặt cứ địa ở phía Đông và phá tan quân của Hoàng tử Ōtomo, là con và đồng thời là người nối nghiệp cho Thiên hoàng Tenji. Tuy nhiên, người ta cho rằng khi đó ông ta kéo các hào tộc vùng Ise về phía mình, nên phải thờ thần của họ. Theo Nhật Bản thư kỷ, Hoàng tử Ō'ama đã thờ từ sông To'okawa (tức sông Asakegawa ngày nay) đến vùng Ise. Việc ông chưa trực tiếp đến thăm Thần cung lần nào là vì lúc đó Thần cung chưa được xây dựng khang trang như thời sau này và điều đó còn chứng tỏ rằng, Thần cung quan hệ với triều đình chưa mật thiết. Quan hệ đó chỉ phát triển vào thời Thiên hoàng Temmu, Jitō và đã được phong lên vị trí đặc biệt với tư cách là vị thần tổ của Thiên hoàng.

Nếu là thần tổ của Thiên hoàng thì phải thờ trong cung hoặc chí ít là thờ ở gần đó mới thích hợp, nhưng theo phần viết về Thiên hoàng Sujin thì: “Do sợ uy lực của vị thần đó mà ngài không yên ổn sống cùng”. Và người ta cho rằng, vì lý do đó mà ông đã chọn một vùng đất xa kinh đô để thờ vị thần tổ của Hoàng tộc. Ở phần trước tôi có gắn cho Thể chế luật lệnh đặc trưng Tế chính nhất trí, nhưng nói chính xác hơn thì đây không phải là hình thái Tế chính nhất trí hoàn toàn với ý nghĩa Himiko của nước Yamatai có vai trò là nữ vương Saman, mà giữa việc tế thần với hoạt động chính trị của Thiên hoàng có một khoảng cách. Có thể nói, điều đó đã được thể hiện rõ trong việc tế tự ở Ise.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lịch sử tôn giáo Nhật Bản
  • Tác giả: Sueki Fumihiko
  • Bản quyền tiếng Việt: Công ty sách Alpha
  • Biên tập viên: Đào Quế Anh (Alpha Books)
  • Nguồn: caphebuoitoi
"Like" us to know more!