Thảo luận trên lớp/6

Tuần trước tôi có một cuộc thảo luận thú vị trên lớp với các sinh viên năm thứ nhất của tôi. Khi một sinh viên hỏi: “Vì công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, cái gì sẽ xảy ra trong tương lai?” Tôi bảo họ rằng tôi không thể dự đoán được tương lai nhưng tôi nghĩ đến lúc họ tốt nghiệp, thị trường việc làm sẽ khác với hôm nay và điều quan trọng với họ là chú ý tới mọi thay đổi và điều chỉnh việc học của họ tương ứng.

Đột nhiên một sinh viên nói thêm: “Nếu em có thể dự đoán tương lai, em sẽ đầu tư vào Thị trường chứng khoán và làm ra nhiều tiền.” Khi cả lớp cười, tôi thách thức: “Em sẽ làm gì nếu em có nhiều tiền?” Lớp trở nên ồn ào khi một số sinh viên bắt đầu gợi ý những điều họ có thể mua như ô tô, nhà, hay thiết bị điện tử v.v. Tôi tiếp tục: “Giả sử rằng em có thể mua được tất cả những thứ đó, nhưng vẫn còn nhiều tiền thì em sẽ làm gì?” Mọi sinh viên đều cười: “Có nhiều thứ hơn, thật nhiều thứ.” Tôi hỏi: “Giả sử rằng em có cả triệu và tỉ đô la, thì em sẽ làm gì?” Các sinh viên lại thêm nhiều thứ hơn vào danh sách của họ và tôi vẫn cứ thách thức họ. Chung cuộc, một sinh viên thừa nhận: “Nếu em có mọi thứ mà em muốn thì em không biết phải làm gì với mọi số tiền còn lại.” Phát biểu đó làm cho cuộc thảo luận dừng lại vì lớp bắt đầu quay lại với thực tại. Tôi tiếp tục: “Trong trường hợp đó các em sẽ làm gì?” Lần này mọi sinh viên nhìn nhay nhưng không ai muốn tiếp tục vì họ đã vét cạn danh sách điều tiền có thể mua được.

Image: Internet

Tôi bảo các sinh viên: “Không thành vấn đề các em có bao nhiêu tiền, các em vẫn muốn có thêm nữa. Tất nhiên, các em không thể có mọi thứ nhưng vì tham, một số trong các em có thể làm bất kì cái gì các em có thể làm, ngay cả bất hợp pháp, để có được điều em muốn. Đó là lí do tại sao chúng ta có vấn đề vì mọi thứ bắt đầu bằng tham. Các em tới trường để được giáo dục, điều đó có nghĩa là để biết bản thân các em và hiểu vai trò của các em trong xã hội. Việc biết bản thân các em sẽ giúp cho các em kiểm soát được bất kì cái gì các em làm. Biết bản thân các em là quá trình trưởng thành và hành động tương ứng. Đại học là thời gian tốt nhất để học về bản thân các em và phát triển tính cách của các em. Thời gian ở trường là thời gian tốt nhất để học nhiều điều vì các em vẫn còn trẻ, tâm trí các em vẫn còn tươi tắn. Nhưng khi học, các em phải dùng cả tâm trí lẫn trái tim để cho các em có thể áp dụng tri thức của các em tương ứng với vai trò của các em trong xã hội. Việc được giáo dục KHÔNG phải là về có kĩ năng mà còn về trách nhiệm. Các em chịu trách nhiệm cho bản thân các em, cho gia đình các em, cho xã hội của các em, và cho nhân loại.”

Một sinh viên cãi: “Nhưng cái gì sai với việc có nhiều tiền?” Tôi giải thích: “Không cái gì sai với việc có tiền nếu các em kiếm nó một cách lương thiện bằng tri thức và kĩ năng của các em. Nhưng nếu các em bị ám ảnh bởi tiền và làm cái gì đó phi pháp để có tiền thì các em phải sống với những hậu quả. Vấn đề là tham, chứ không phải tiền. Các em là điều các em làm, nếu các em bị ám ảnh bởi tiền, nó sẽ kiểm soát tâm trí các em thì các em có thể làm nhiều điều, kể cả điều xấu, để có được nó. Hiện thời, phần lớn các em không có tiền cho nên các em ước có một số tiền, vấn đề là khi các em có một số tiền, các em muốn có thêm nữa. Chung cuộc, các em không biết bao nhiêu là đủ và các em sẽ trở nên tham. Vấn đề là tiền tới và đi và khi các em mất nó, các em cảm thấy tồi tệ. Nếu các em không cẩn thận, các em sẽ bị cái gì đó kiểm soát bên ngoài kiểm soát của các em. Tại sao các em cần được giáo dục? Nó có giúp cho các em hiểu bản thân các em tốt hơn không? Nó có giúp các em là người thông minh không? Giáo dục không phải là về chỉ có được tri thức kĩ thuật, nhưng cũng giúp các em nhìn vào bức tranh lớn của việc sống một cách khách quan. Chức năng của giáo dục là để giúp cho các em đối diện với thực tại của thế giới mà các em đang sống bây giờ theo cách thông minh. Kĩ năng kĩ thuật các em có hôm nay sẽ không là kĩ năng mà các em dùng trong năm hay mười năm tới nhưng tri thức và sự thông minh mà các em đang phát triển hôm nay từ tâm trí và trái tim của các em sẽ ở lại cùng các em cả đời. Không ai có thể dự đoán tương lai sẽ là gì, nhưng các em có thể kiểm soát được các em sẽ là ai, các em sẽ trở thành kiểu người nào.”

English version

Full article: A class discussion

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
Don't forget to follow us on Facebook!