Thích nghi với thay đổi của hoàn cảnh

Thích nghi với thay đổi của hoàn cảnh

Khả năng thích ứng là năng lực bẩm sinh của con người nhưng nhiều người đang đánh mất đi khả năng này. Họ cứ khư khư giữ lề thói cũ, sợ thay đổi (thay đổi thì thông, thông thì lâu dài) sẽ để tuột mất cơ hội tốt. “Biến tắc thông, thông tắc cửa”. Nếu không thể thay đổi được hoàn cảnh, thì hãy thích ứng với hoàn cảnh. Đây là cách làm tối thiểu để thành công.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!