Thành phố Sài Gòn

THÀNH PHỐ SÀI GÒN

Bến Sài Gòn

Sài Gòn là kinh đô xứ Nam kỳ mà là [Sài Gòn là] hải cảng to nhất ở xứ Đông pháp [Dương]. Thành phố ấy ở trên bờ sông Sài Gòn, có hai cái lạch chảy hai bên, có đường sắt, đường bộ và nhất là đường thủy, tức các nhánh sông Cửu Long (Mékong), sông Đồng Nai và nhiều những kênh, ngòi, làm giao thông với các tỉnh khác và xứ Cao Mên nữa. Có rất nhiều những tàu, sà lan và các thuyền chở thóc lúa ở khắp xứ Nam kỳ [Việt] về Chợ Lớn, mang lên các nhà máy gạo để xay, giã, rồi lại chở sang bến Sài Gòn để xuất cảng. Ở ngoài bến thì có tàu biển chạy ra Bắc kỳ [Việt], sang Tàu, Nhật, Xiêm, Phi Luật Tân, Nam Dương quần đảo, sang Pháp và các nước khác bên Âu Châu.

Giải nghĩa

Hải cảng = chỗ cửa bể người ta sửa sang cho tàu bè có chỗ đậu.

Kênh = sông người đào ra.

Xuất cảng = ở trong nước chở đi nước khác.

[Sài Gòn là hải cảng to nhất ở Đông Dương]

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!