Tủ sách

3. Tủ sách

Một người hiếu học khi mới ở trường ra, lãnh được số lương đầu tiên, tất nghĩ ngay đến việc lập một tủ sách. Nhưng xin bạn thận trọng, định chương trình tự học đã rồi hãy mua sách, kẻo phí tiền.

Nên làm 2 thẻ cho mỗi cuốn, ngay từ khi mới mua về: một thẻ sắp theo tên tác giả, một thẻ sắp theo môn học. Đừng đợi lúc có 4-5 trăm cuốn rồi mới làm thẻ, bạn sẽ thấy ngán lắm.

Sách của bạn chưa được 100 cuốn thì muốn sắp ra sao cũng được. Sách càng nhiều thì càng phải phân loại kỹ lưỡng cho dễ sắp và dễ kiếm. Ở một chương trên tôi đã chỉ hai cách phân loại. Nếu bạn áp dụng 2 cách ấy và nếu mỗi cuốn sách có hai cái thẻ thì trong tủ sách, bạn có thể sắp sách theo chiều cao của nó. Bạn chia tủ sách làm những ngăn cho:

Những sách cao dưới 20 phân

---- ---- từ 21 phân tới 30 phân

---- ---- từ 31 đến 50 phân

---- ---- trên 50 phân

Theo tôi, cách sắp sau này chỉ trong cuốn Un art deltre của Adrien Jans hợp với những tủ sách gia đình hơn, tuy nó có chỗ bất tiện là những sách cùng một loại thường không cùng một khổ, thành thử cùng một ngăn mà có cuốn cao cuốn thấp, không được đẹp mắt:

1. Những cuốn ta thích nhất bất kỳ trong loại nào.

2. Những cuốn in đẹp

a. Sách về mỹ thuật

b. Sách về văn học.

3. Tiểu thuyết (sắp theo chữ cái của tên tác giả)

4. Thơ (n.t.)

Phê bình. Tùy bút (sắp theo chữ cái của đầu đề)

5. Sử ký (sắp theo từng thời đại và từng xứ)

Triết lý

6. Loại sách nhỏ về khoa học

Tiểu sử (sắp theo tên người nói trong sách)

7. Tôn giáo

8. Tạp chí

Chắc ông Adrien Jans có những lý lẽ riêng của ông mới sắp Triết lý chung với sử ký và Tiểu sử chung với Khoa học. Ta không cần đúng ông, có thể sắp Phê bình, Tùy bút, Tôn giáo chung với Triết lý; Tiểu sử chung với Sử ký... Chung nghĩa là cùng một chỗ, chứ không phải là lẫn lộn với nhau.

Ta lại có một ngăn cho những sách về nghề riêng của ta và một ngăn cho sách để trẻ em đọc.

Nếu bạn không lập cho mỗi cuốn 2 tấm thẻ thư tịch[1] thì ít nhất cũng phải ghi tên sách theo từng loại vào một cuốn sổ như dưới đây:

Kipkis.com-Tu-hoc-mot-nhu-cau-cua-thoi-dai-19.jpg

Trong cột 6 nên ghi bằng viết chì để dễ gôm đi khi trả sách vào tủ.

Trong cột tiểu chú bạn có thể biên tên người đã mượn sách.

Khi sắp vô tủ sách, những cuốn nặng nhất nên để ở ngăn dưới, những cuốn thường dùng thì nên để vừa tầm tay, khỏi phải kiễng chân hay khom lưng mỗi khi lấy, những cuốn nhẹ nên để trên cùng. Sách nên đặt đứng cho dễ lấy.

Chú thích

  1. Một nhà xuất bản ở 6 rue de Tournon Paris mỗi tháng xuất bản khoảng 6-7 chục thẻ thư tịch cho những sách hay xuất bản ở khắp nước Pháp trong tháng ấy. Mỗi thẻ có độ 10-15 hàng tóm tắt đại ý trong sách và 5-6 hàng phê bình. Thẻ đó rất tiện cho tra cứu và lựa sách, chỉ hiềm giá hơi đắt (mỗi năm độ 800 cái thẻ, phải trả 800đ).

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)