Tập tin:12 bunoc2.gif

Tập tin gốc(599×478 điểm ảnh, kích thước tập tin: 6 kB, kiểu MIME: image/gif)

Importing file

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:21, ngày 12 tháng 6 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:21, ngày 12 tháng 6 năm 2016599×478 (6 kB)Kipkis (Kipkis | đóng góp)Importing file
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này:

Don't forget to follow us on Facebook!