Tại sao trong lễ khai mạc Thế vận hội Olimpic có thủ tục chạy tiếp sức và châm đuốc?

Tại sao trong lễ khai mạc Thế vận hội Olimpic có thủ tục chạy tiếp sức và châm đuốc?

Trong buổi lễ khai mạc Đại hội Olimpic không bao giờ người ta bỏ qua thủ tục chạy tiếp sức và châm đuốc. Việc này được tiến hành một cách tuần tự như sau: đầu tiên tại một địa điểm có ý nghĩa kỉ niệm nào đó, người ta dùng thấu kính lõm thu lấy ánh sáng mặt trời, đốt lên ngọn đuốc thứ nhất, sau đó các vận động viên sẽ mang ngọn đuốc chạy và truyền tay nhau theo một lộ trình định sẵn. Đến trước giờ khai mạc đại hội, ngọn đuốc nhất định phải được kịp thời đưa đến thành phố chủ nhà tổ chức đại hội. Đây là một nghi thức mang tính truyền thống và đã tồn tại từ rất lâu đời.

Ngay từ thế kỉ VIII trước Công nguyên, trên núi Olimpia của nước Hy Lạp thời cổ, cứ bốn năm một lần lại cử hành đại hội Olimpic long trọng nhằm mục đích tế thần Dớt. Trước khi cử hành buổi lễ long trọng mà người hiện nay gọi là Thế vận hội Olimpic, thời đó ngư̖ các thiếu nữ Hy Lạp trẻ đẹp châm đuốc, sau đó ở trước bàn thờ thần Dớt, ngọn đuốc được trao cho những vận động viên mang dòng máu Hy Lạp thuần tuý. Các vận động viên này sẽ mang ngọn đuốc chạy qua các thành phố cổ Hy Lạp. Chỉ khi nào ngọn đuốc được đưa về tới Olimpia thì đại hội đua tài mới tuyên bố khai mạc.

Các Thế vận hội ngày nay cũng tiếp nối truyền thống có từ thời xa xưa đó, người sáng lập phong trào Olimpic hiện đại là ông Cubectanh đã đề nghị bắt đầu từ Thế vận hội Olimpic lần thứ 11, trước mỗi đại hội vận động đều phải đốt ngọn lửa thiêng tại Olimpia, sau đó chạy tiếp sức đưa đuốc về tới sân vận động.

Chính vì nghi thức này mang nhiều ý nghĩa to lớn đối với cuộc vận động thể dục thể thao, hơn nữa phạm vi ảnh hưởng của các cuộc Thế vận hội ngày càng mở rộng nên trong các đại hội thể dục thể thao có quy mô tương đối lớn khác người ta đều không bỏ qua thủ tục chạy tiếp sức châm đuốc truyền thống.

TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)
"Like" us to know more!