Tại sao phải tự học?

Chương I: Tại sao phải tự học?

Học hoài đi. Cái hại nhất ta tự làm cho ta là thôi học. Thôi học lúc nào là bắt đầu thụt lùi lúc ấy.

H. N. CASSON

Tôi đặt hạnh phúc của tôi trong sự tìm tòi để hiểu biết.

CLÉMENCEAU

 • 3. Tự học là một sự cần thiết
  • a. Bổ khuyết nền giáo dục ở trường.
  • b. Có tự học mới làm tròn nhiệm vụ được.
  • c. Cần biết dùng thì giờ rảnh.
  • d. Tự học là một nhu cầu của thời đại.
 • 4. Tự học là một cái thú
  • a. Tự học là một cuộc du lịch.
  • b. Ta có quyền tự lựa chọn giáo sư.
  • c. Các giáo sư đó an ủi ta.
  • d. Thú vui rất thanh nhã của sự tự học.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
 • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
 • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
 • Đánh máy: Trieuthoa
 • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)