Tại sao không luyện kí tính?/Tự luyện

Tự luyện

“Biết thì làm được” - điều đó đúng vì dùng các câu hỏi dưới đây một cách thẳng thắn, không bỏ câu nào, bạn cổ thể phát triển kí tính của bạn được, Một câu tục ngữ nói rằng: “Hễ biết cách làm rồi thì không có gì là khó cả”. Vậy khi bạn đã biết kí tính hoạt động ra sao rồi là bạn đã tiến được một bước về sự cải thiện nó. Bước kế đó là thực hành. Thực hành là chuyện của bạn: bạn phải thành thực với mình, siêng năng, hăng hái. Bạn nên nghĩ tới những cái lợi của công phu luyện tập, rồi đem áp dụng trong đời sống những điều bạn đã học được.

Câu hỏi

1. Có thực là chúng ta không bao giờ hoàn toàn quên hết ráo không?

2. Tại sao quên, như chúng ta đã kinh nghiệm, lại là một điều may mắn cho tinh thần ta?

3. Một người mất kí tính “có mất trí khôn không, có mất tắt cả những tri thức, kinh nghiệm của mình không?

4 . Cứ lặp lại hoài: “kí tính tôi dở lắm” thì hậu quả sẽ ra sao? Bạn có thói quen đó không?

5. Sự quên còn có một nguyên nhân thứ nhì nữa, nguyên nhân đó là gì? Nếu đó là trường hợp của bạn thì bạn đã bắt đầu trị nó chưa?

6. Tại sao sự ham thích lại cần thiết cho kí tính?

7. Chúng ta có dễ nhớ những người và những việc xảy ra mà ta thích, hơn là những người, những việc ta không ưa không? Nếu có thì tại sao?

8. Nếu một việc gì làm cho ta rất bực mình thì ta có dễ nhớ các chi tiết về nó không?

9. Bạn thử tóm tắt những lí do làm cho một sinh viên học toán quên các công thức. Bạn có thấy chính bạn cũng giống sinh viên đó không?

10. Có cái gì đáng nói về sự quên mà liên quan tới “một kinh nghiệm xúc động mạnh” không?

11. Người ta có thể hiểu lầm tiếng “muốn quên” không? Tại sao?

12. Do cách nào mà ấn tượng của một sự kiện lại liên quan tới kí ức về sự kiện đó?

13. Một hình thức này của kí tính có thề giúp một hình thức, khác của kí tính không? Nếu có, thì nó giúp ra sao?

14. Thế nào là một sự hiểu biết quý nhất? Bạn có thói quen quy nhất các tri thức của bạn không?

15. Tại sao lại nên dùng thuật kí ức, dùng chữ cái thay cho con số. Và khi nào thì nên dùng?

16. Sự ôn lại có giá trị ra sao trong việc dùng trí nhớ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com