Tại sao gọi kẻ bất ngờ thắng cuộc là "ngựa đen"?

Tại sao gọi kẻ bất ngờ thắng cuộc là "ngựa đen"?

Khi miêu tả những cuộc đua trong thể dục thể thao hay các lãnh vực khác, chúng ta có thể phát hiện thấy rằng trên báo chí thường đăng hai chữ “ngựa đen". Hai chữ này chỉ những kẻ giành được phần thắng bất ngờ mà đầu tiên người ta không hề nghĩ tới.

Từ “ngựa đen" xuất hiện sớm nhất trong cuốn tiểu thuyết Công tước trẻ tuổi của thủ tướng Anh Chieminh Tixuayli. Cuốn sách có đoạn miêu tả một cuộc đua ngựa hết sức thú vị: "...Đột nhiên có một con ngựa đen không ai chú ý, bất ngờ phi vọt lên, chạy đuổi theo và chỉ trong nháy mắt đã để hai con ngựa giống rất tốt lui lại phía sau. Chỉ thấy nó lao vụt qua trước mặt các người xem và là con đầu tiên chạy tới đích giữa những tiếng hoan hô như vỡ mang tai, và chính nó đã giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc đua này”.

Từ đấy về sau danh từ “ngựa đen" đã có hàm nghĩa đặc biệt, nó thường xuất hiện trên báo chí và được sử dụng trước tiên trong giới chính trị.

Nhưng ngày nay, hai tiếng này được sử dụng không chỉ trong giới chính trị, mà các giới khác như điện ảnh, sân khấu, thể dục thể thao, học thuật, tức là các lĩnh vực có những sự cạnh tranh dữ dội, cũng thường dùng hai tiếng “ngựa đen". Cuối cùng tất cả các cá nhân hay tập thể, có được nhiều tiềm lực và có khả năng bất ngờ đoạt được thắng lợi cuối cùng, cũng đều đười ta gọi là "ngựa đen".

LƯU CHÍNH HƯNG

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)
"Like" us to know more!